aboutimg

RongSheng Refractory har ett utmärkt produktionsteam, vetenskapligt forskningsteam, marknadsföringsteam, gränsöverskridande e-handelsteam, ugnsbyggande team, serviceteam efter försäljning och många andra, med "ingen perfekt individ, bara ett perfekt team" som motto för personalen. I nära samarbete med många högskolor och universitet är modellen för forsknings- och utvecklingsutställning kopplad till utvecklingen av industrikedjan, och dess fördelar tas i spel, och ett kraftfullt avancerat system för integration av forskning, utveckling och produktion bildas och omfattande fördelar återspeglas i driftsprocessen.